Olika typer av lungcancer

FAKTADe olika typerna av lungcancer brukar delas in i två huvudgrupper: Småcellig lungcancer och icke småcellig lungcancer. Cancern kan också ha nått olika stadier.

Fakta om lungcancer – rökning är främsta orsak

FAKTALungcancer är den femte vanligaste cancerformen. Nio av tio som drabbas är rökare. Varje år drabbas 3 500 personer i Sverige.

Hosta är det vanligaste symptomet på lungcancer

FAKTASymptomen kan vara all form av hosta så som torrhosta, slemhosta, blod i din hosta eller att din hosta ändrar karaktär. Men det finns även andra vanliga symptom.

Antioxidanter kan förvärra lungcancer

FORSKNINGAntioxidanter som ofta marknadsförs med att hjälpa kroppen att motverka cancer visas nu istället göra helt tvärtom. Detta enligt en studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Låga halter av luftpartiklar kan orsaka lungcancer

NYHETLångvarig exponering av luftföroreningar ökar risken för lungcancer – även vid tillåtet låga halter.

Senaste nytt från liknande sidor

Senast från Healthcare Media